PIC C Compiler (CCS PCWHD) v.5.036 and v.5.037 Update v.5.048

PCWHD IDE Compiler for Microchip
PIC10/12/16/18/24/dsPIC Devices


Update v.5.048
Update v.5.037 

PCWHD: C-Aware IDE là một trình biên dịch tối ưu hóa cao và tính năng phong phú cho Microchip PIC ® MCUs ANSI C.

đây là bản mới nhất tại thời điểm hiện tại. fix nhiều lỗi biên dịch.
Tải về và khám phá tính năng mới. (gói tải về bao gồm cả key mới)

Update v.5.037
Update v.5.048


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét sẽ kiểm duyệt trước khi hiển thị !

Orange Pi 2G-IOT RDA Cortex-A5 32bit 256MB SDRAM

Phiên bản đầu tiên của Orange Pi có tích hợp khe cắm sim, Orange Pi 2G-IOT. Sử dụng chip ARM A5 phiên bản 32bit tích hợp chip đồ hoạ Vivante...