Thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Proteus Design Suite 8.5 SP1 Test

Một bản test cho các bạn muốn thử nghiệm. Proteus Design Suite 8.5 SP1 🔁

Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016

Test module ds3231 china

Chia sẻ file test module ds3231 như một số bạn yêu cầu.

Thứ Tư, ngày 20 tháng 7 năm 2016

Proteus Design Suite 8.5

Proteus Design Suite 8.5

Proteus lets you create and deliver professional PCB designs like never before. With over 785 microcontroller variants ready for simulation straight from the schematic, built in STEP export and a world class shape based autorouter as standard, Proteus Design Suite 8 delivers the complete package for today and tomorrow's engineers.
https://www.labcenter.com

Thứ Hai, ngày 11 tháng 7 năm 2016

PCWHD IDE Compiler for Microchip 5.059

PCWHD IDE Compiler for Microchip
PIC10/12/16/18/24/dsPIC Devices

PCWHD: C-Aware IDE là một trình biên dịch tối ưu hóa cao và tính năng phong phú cho Microchip PIC ® MCUs ANSI C

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 7 năm 2016

Pulsonix 8.5-Build 5905

Các sản phẩm Pulsonix EDA đã thiết lập một tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp điện tử với hiệu suất cao nhưng vẫn dễ dàng để tìm hiểu và dễ dàng sử dụng. Được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu hàng đầu của các kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp thiết kế vi mạch, Pulsonix là một Schematic và PCB công cụ tích hợp hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thiết kế PCB trong thế kỷ 21.

Thứ Tư, ngày 23 tháng 3 năm 2016

Chuyển tạm sang http://www.mritx.ga/

Tên miền .blogspot.com tình hình chung hiện tại bị ISP VNPT ( Việt Nam ) chặn triệt để .
http://mritx.blogspot.com tạm thời chuyển qua http://www.mritx.ga/ để các bạn dễ truy cập.
Xin lỗi các bạn vì sự thiếu tự do Internet tại Việt Nam này.
mritx.blogspot.com đã trở lại :)

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2016

Proteus 8 Professional 8.4 SP0

Welcome to Proteus Design Suite Version 8.4

Proteus 8.4 is the latest interim release of the Proteus Design Suite CAD Software. It includes:
  • Official support for Windows® 10.
  • System wide update to support high dpi monitors.
  • Addition of design rule aware curved tracking in the PCB Layout module.
  • Improved power plane clearance from curved and mitered tracking.
  • Enhanced BOM Reporting and Pick and Place output formats.
  • Various compatibility improvements to DXF output.
  • Completion of the MSP430G2x variants.

theo dõi