Low-speed dual channel PC/USB oscilloscope

Low-speed dual channel PC/USB oscilloscope với STM32 (STM32F103C8T6) microcontroller
từ http://tomeko.net/miniscope_v2c/ 
Đây là một thiết kế rất tuyệt cho các hobby, người không chuyên.
với các đặc tính oscilloscope như sau:
1/ Oscilloscope
    2-channel oscilloscope
    * Sample rate: 461 kHz
    * Input voltage: +6 V
    * ADC resolution: 8 bits
    * Triggering
2/ Spectral Analyzer 
    2-channel Spectral Analyzer
    * Sample rate: 461 kHz
    * Input voltage: +6 V
    * ADC resolution: 8 bits
    * Triggering
3/ Chart Recorder
  2-channel
    * Sample rate: 461 kHz
    * Input voltage: +6 V
    * ADC resolution: 8 bits
PCB diy


 App chạy trên win8.1
Tải về:
PCB SCH và PDF xuất sẵn 
* PCB SCH ở đây sử dụng Pulsonix (EDA software yêu thích của tôi), 
dùng L1117 3.3v, PCB sửa đổi một chút.

windows app và driver


Mã nguồn 

http://tomeko.net/miniscope_v2c

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét sẽ kiểm duyệt trước khi hiển thị !

Orange Pi 2G-IOT RDA Cortex-A5 32bit 256MB SDRAM

Phiên bản đầu tiên của Orange Pi có tích hợp khe cắm sim, Orange Pi 2G-IOT. Sử dụng chip ARM A5 phiên bản 32bit tích hợp chip đồ hoạ Vivante...